« Najít podobné dokumenty

Obec Nezabudice - Volby do zastupitelstva obce Nezabudice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nezabudice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb (1.02 MB)
V souladu s ust.š 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Nezabudice se uskuteční: v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1 je volební místnost na Obecním úřadě — Nezabudice č.p.68 pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalém pobytu <.>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,případně státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací listky i ve volební místnosti <.>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> V Nezabudicích dne 30.8.2022
<br> XXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Nezabudice

Načteno

edesky.cz/d/5630172


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nezabudice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz