« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Rozhodnutí o povolení uzavírky "PRAMOS XVII. Divácká13"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1_dio_pramos_xvii_divacka_13_1_2_9-e2c11.pdf
3
8
1
<br> K
<br> Y
<br> J
<br> O
<br> V
<br> 3
<br> 8
<br> 1
<br> K
<br> Y
<br> J
<br> O
<br> V
<br> K
<br> Y
<br> J
<br> O
<br> V
<br> 3
<br> 8
<br> 1
<br> 3
<br> 8
<br> 1
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br>
<br> S
<br> I
<br> L
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 3
<br> 8
<br> 1
<br> 01
<br> 02
<br> START
<br> 03
<br> 06
<br> 07
<br> 04
<br> 05
<br> 08
<br> III/4217
<br> III/0511
<br> II/380
<br> START
<br> D
<br> E
<br> P
<br> O
<br> K
<br> Y
<br> J
<br> O
<br> V
<br> 3
<br> 8
<br> 1
<br> 3
<br> 8
<br> 1
<br> K
<br> Y
<br> J
<br> O
<br> V
<br> I
S
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br>
S
<br> I
L
<br> N
<br> I
C
<br> E
<br>
I
I
/
4
<br> 2
<br> 0
<br>
V
<br>
O
<br> B
<br> C
<br> I
<br> I
<br> S
<br> 1
<br> 1
<br> a
<br> Zengrova 4,615 00 BRNO
tel: 602 593 383
<br> 01
<br> LEGENDA:
<br> 02
<br> A7a
<br> LEGENDA:
<br> A15
<br> A7a
<br> 06 07
<br>
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> 4
<br> 2
<br> 0
<br> B
<br> R
<br> A
<br> T
<br> I
S
<br> L
<br> A
<br> V
<br> A
<br> 3
<br> 4
<br> 2
<br> 0
<br> 2
<br> 6
<br> 3
<br> I
<br> P
<br> 2
<br> 2
<br>
<br> S
<br> I
<br> L
<br> N
<br> I
<br> C
<br> E
<br>
<br> I
<br> I
<br> /
<br> 4
<br> 2
<br> 0
<br> E
<br> 3
<br> a
<br> 2
k
m
<br> I
P
<br> 1
<br> 0
<br> a
<br> E
<br> 3
<br> a
<br> 3
k
m
<br> I
P
<br> 1
<br> 0
<br> a
<br> A7a
<br> LEGENDA:
<br> A15
<br> A7a
<br> Zengrova 4,615 00 BRNO
tel: 602 593 383
<br>
<br> K
<br> Y
<br> J
<br> O
<br> V
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> K
<br> L
<br> O
<br> B
<br> O
<br> U
<br> K
<br> Y
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> K
<br> Y
<br> J
O
<br> V
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> K
<br> Y
<br> J
<br> O
<br> V
<br> K
<br> Y
<br> J
<br> O
<br> V
<br> H
<br> O
<br> R
<br> I
<br> Z
<br> O
<br> N
<br> T
<br> B
<br> R
<br> N
<br> O
<br> 3
<br> 8
<br> 0
<br> K
<br> Y
<br> J
<br> O
<br> V
<br> P
<br> 6
<br> II/381
<br> I
I
/
3
8
1
<br> I
I
/
4
2
0
<br> 03
<br> 04
<br> 05
<br> A7a
<br> LEGENDA:
<br> A15
<br> A7a
<br> Zengrova 4,615 ...
22-10901_2_9_-ab38c.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE
Dukelské nám.2/2,693 01 Hustopeče
<br> ODBOR PŘESTUPKŮ A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
<br> *s00nx01q4zu4*
S 0 0 N X 0 1 Q 4 Z U 4
<br> SPISOVÁ ZN.: ops/10901/22/393
Č.J.: MUH/ 57607/22/393
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:
<br> XXXX XXXXXXXX
XXXXXXXXX
rehakova@hustopece.cz
<br> DATUM: XX.09.2022
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> POVOLENÍ UZAVÍRKY
<br>
Městský úřad Hustopeče,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o
pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"),ve správním
řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky,kterou dne 12.08.2022 podal
<br> Maverick Rescue z.s <.>,XXXX XXXXXXXXXX (hlavní pořadatel),IČO XXXXXXXX,Žebětín č.e.1082,641 00 Brno <,>
kterého zastupuje ZNAKOM s.r.o <.>,XXXXX XXXXX,IČO XXXXXXXX,Zengrova č.p.XXXX/X,615 00 Brno
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto přezkoumání,souhlasu Policie ČR DI - Břeclav a souhlasu vlastníka
komunikace - podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst.4 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů
<br> p o v o l u j e
<br> úplnou uzavírku pozemní komunikace pro:
<br> PRAMOS XVII.Divácká 13°
<br>
<br> (dále jen "uzavírka") silnic II/381,II/420 a III/0544,v době od 09.09.2022 do 11.09.2022 <.>
<br> V těchto dnech bude probíhat automobilový závod PRAMOS XVII.Divácká 13ᵒ.V rámci konání automobilových
závodů,dojde k úplné uzavírce silnic II/381,II/420 a III/0544 <.>
<br> Uzavřené úseky silnic:
<br> • II/381 od km 21,675 do km 24,370 provozního staničení
<br> • II/420 od km 0,XXX do km X,XXX provozního staničení
<br> • III/0544 od km 0,XXX do km X,XXX provozního staničení
<br> Objízdná trasa pro veškerý silniční provoz povede přes zastavěné území obcí Hustopeče,Kurdějov,Nikolčice <,>
Šitbořice,Diváky,Boleradice,Horní Bojanovice a Klobouky u Brna – Martinice,po silnicích III/0544,III/0511,II/380 <,>
II/381,III/4217,II/425,II/420 <.>
<...

Načteno

edesky.cz/d/5629842

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz