« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 14/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 14/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
C505 lze Záměr statutárního města Brna,4.5qu městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora <,>
<br> pronajmout hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.& 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice a Mokrá Hora,pronajmout hmotnou nemovitou věc:
<br> ' garáž bez ě.p./ě.ev.o zastavěné ploše 18 m2,která je součástí pozemku p.č.815/1 v k.ú.Řečkovice (lokalita Cihelna),na dobu neurčitou
<br> Minimální požadovaná výše nájemného činí 1 000; Kč/m2/rok <.>
<br> K žádosti o pronájem shora uvedené nemovitosti je nutno připojit v samostatné uzavřené obálce návrh výše nájemného,kterou je žadatel ochoten po uzavření nájemní smlouvy hradit (v Kč:/měsíc).Na obálku uveďte „Garáž Cihelna — 815/1“.Termín pro podání nabídek je do 19.9.2022.Po uvedeném termínu nebude na žádosti brán zřetel <.>
<br> Pokud nebude konkrétní nabídka nájemného k žádosti připojena nebo hodnota nájemného nedosáhne minimální požadované výše,nebude zájemce zahrnut do výběrového řízení na pronájem garáže <.>
<br> Umístění nabízené garáže je znázorněno na přiloženém situačním zákresu <.>
<br> Další informace poskytne p.XXXXXXX XXXXXXXXX,Odbor správy majetku ÚMČ,Palackého nám.XX,Brno,tel.541 421 722 <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br> V Brně dne: 31.09;.2022 -------
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX tajemnice UMC Brno * Rečkovice a Mokrá Hora
<br> [] 2 -[]El- 7022
<br> Vyvěšeno:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Sňato:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 14/OSMJ'2022
<br> 739 727 „,<.> /1% \ ý“ _ 13/1283
<br> 740/3 \ 740/10 \
<br> Š \\
<br> 1533391522115 53221 Q E405).Ř "k „749 5533.ecewce 751
<br> EWH
<br> $ %$ 2178/2 54“ Camilla? “3 !$; 139.30418511 _ \ 333,a „ > __
<br> (9 2236/éš1d "Ewe,\ W 73 198...

Načteno

edesky.cz/d/5629371

Meta

Pronájem   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz