« Najít podobné dokumenty

Městys Čestice - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu -pouť

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Městys Čestice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stanovení přechodné úpravy provozu-pouť.pdf (511.99 kB)
Městský úřad Strakonice
<br> Odbor dopravy
<br> Velké náměstí 2
<br> 386 01 Strakonice
<br> pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772
<br> Naše č.j.: MUST/036646/2022/OD/smit Sp.zn.: MUST/036646/2022 Městys Čestice Čestice 1
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX XXX XX Čestice Telefon: XXX XXX XXX IČ: XXXXXXXX E-mail: tereza.smidova©mu-st.<1 Datum: 1.9.2022 Vypraveno:
<br> VEREJ NA VYH LASKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu
<br> Městský úřad Strakonice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný úřad podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon osilničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) podle 5 77 odst.1 písm.C) <.>,zákona o provozu na pozemních komunikacích a po předchozím písemném vyjádření Policie CR-KR,DI Strakonice č.j.KRPC-106717-2/CJ-2022-020706 ze dne 1.8.2022
<br> s t a n o v u j e žadateli: Městysu Čestice,Čestice 1,387 19 Čestice,IČ: 00251089
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnicích č.III/17016,č.II/170 a na místních komunikacích v obci Čestice,z důvodu konání tradiční čestické pouti,a to v tomto termínu: od 16.9.2022 do 18.9.2022
<br> za těchto podmínek: <.>
<br> 1) Přechodná úprava provozu bude vyznačena ve smyslu předloženého a Policií CR schváleného návrhu dopravně inženýrského opatření,který je nedílnou přílohou tohoto stanovení <.>
<br> 2) Dopravní značení bude osazeno odbornou firmou před zahájením pouti <.>
<br> 3) Dopravní značení bude osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> 4) Dopravní značení bude provedeno a instalováno odbornou firmou v souladu s požadavky TP 65 a TP 66 — „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a s ohledem na umístění stávajícího dopravního značení (nutnost zachování požadovaného minimálního odstupu dopravních značek — alespoň 30 m,v obci nejméně 1...

Načteno

edesky.cz/d/5628667

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Městys Čestice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz