« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Agenda seznam.xlsx
List1
Název okresu Název obce OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Beroun Srbsko 39 zastavěná plocha a nádvoří Srbsko u Karlštejna 752983,st.č.224 371 stavba pro rodinnou rekreaci č.e.12,část obce Srbsko,na parcele st.224
Beroun Srbsko XXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX XX XXX XXX zastavěná plocha a nádvoří Srbsko u Karlštejna 752983,st.č.73 152 rodinný dům č.p.67,část obce Srbsko,na parcele st.73 152
Beroun Srbsko XXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX XX XXX XXX zahrada Srbsko u Karlštejna 752983,č.113 152
Beroun Srbsko XXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX XX XXX XXX zahrada Srbsko u Karlštejna 752983,č.116/3 152
Beroun Srbsko XXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X XX XXX ostatní plocha jiná plocha Srbsko u Karlštejna 752983,č.269 278
Beroun Srbsko XXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha jiná plocha Srbsko u Karlštejna 752983,č.271 278
Beroun Srbsko XXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha jiná plocha Srbsko u Karlštejna 752983,č.272 278
Beroun Srbsko XXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X XX XXXXX orná půda Srbsko u Karlštejna 752983,č.273 278
Beroun Srbsko XXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X XX XX ostatní plocha jiná plocha Srbsko u Karlštejna 752983,č.648 278
Beroun Srbsko XXXXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X XX XXX ostatní plocha jiná plocha Srbsko u Karlštejna 752983,č.269 278
Beroun Srbsko XXXXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha jiná plocha Srbsko u Karlštejna 752983,č.271 278
Beroun Srbsko XXXXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X XX XXXX ostatní plocha jiná plocha Srbsko u Karlštejna 752983,č.272 278
Beroun Srbsko XXXXXXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXX X XX XXXXX orná půda Srbsko u Karlštejna 752983,č.273 278
Beroun Srbsko XXXXXXXXXXX XX...
Agenda nedostatečně zapsaných osob.pdf
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BEROUN <,>
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 20,266 01 BEROUN
<br> 6136/SBE/2022-SBEM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SBE/5472/2022-SBEM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 136
<br> E-MAIL: Marketa.Vochomurkova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Srbsko
K Závěrce 16
26718 Srbsko
<br> DATUM: 30.8.2022
<br> Srbsko - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
<br> Vážení <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust.§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud
v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se
katastrálního území v územní působnosti Vaší obce.Data k 1.8.2022 byla poskytnuta Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam
na úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
Odloučené pracoviště Beroun
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.8.2022
<br>
2022-09-01T14:22:47+0200

Načteno

edesky.cz/d/5628487

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz