« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Volby do Zastupitelstva obce Lhota a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

místo a doba konání voleb.pdf
Obec Lhota
<br> Obecní úřad Lhota
<br> Boleslavská 47,277 14 Lhota,okr.Praha — východ
<br> Tel: 326 970 008,mob.604 225 567,ID DS: n9pyryn
<br> e-mail: obec.lhota©iex.cz,www.lhotanadlabem.cz
<br> |č:00237001
<br> Bankovní spojení: 0460033399/0800 Česká spořitelna,Brandýs n/L <.>
<br> oznÁmení o ooeĚ A mísrě KONÁNÍ VOLEB
<br> - do Zastupitelstva obce Lhota - do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Starostka obce Lhota podle 5 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a ozměné a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva obce Lhota a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br>.v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a o v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost Boleslavská 37,277 14 Lhota
<br> pro voliče podle místa,kde jsou přihlášení k trvalému pobytu v obci Lhota
<br> 3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> 4.Volby do zastupitelstva obce: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> 5.Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> V případě konání Il.kola vol...

Načteno

edesky.cz/d/5627043


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz