« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - OOP - Podveská - realizace přípojek IS - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_OOP_Podveska_pripojky_prechodna_uprava_provozu_situace.pdf (PDF 2.74 MB)
ETAPA 3
<br> 0
<br> PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA UL.PODVESKÁ,BRNO
<br> AutoCAD SHX Text
PŘEHLEDOVÁ MAPA:
<br> AutoCAD SHX Text
Technická kontrola:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o.- ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO,TEL.602 593 383,ZNAKOM@ZNAKOM.CZ,(PRACOVIŠTĚ: RYBNÍČEK 12,602 00 BRNO)
<br> AutoCAD SHX Text
Zodpovědný projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
Vedoucí projektant:
<br> AutoCAD SHX Text
Ředitel:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXXX XXXXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
ZNAKOM s.r.o <.>,ZENGROVA 2694/4,615 00 BRNO
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
mob: XXX XXX XXX
<br> AutoCAD SHX Text
Vypracoval:
<br> AutoCAD SHX Text
podpis:
<br> AutoCAD SHX Text
XXXX XXXXXX
<br> AutoCAD SHX Text
Obsah:
<br> AutoCAD SHX Text
Akce:
<br> AutoCAD SHX Text
Místo:
<br> AutoCAD SHX Text
Staničení úseku:
<br> AutoCAD SHX Text
Komunikace:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo zak.:
<br> AutoCAD SHX Text
Formát:
<br> AutoCAD SHX Text
Datum:
<br> AutoCAD SHX Text
Číslo přílohy:
<br> AutoCAD SHX Text
21Z00198
<br> AutoCAD SHX Text
7/2022
<br> AutoCAD SHX Text
BRNO-KOMÍN,ul.PODVESKÁ
<br> AutoCAD SHX Text
MÍSTNÍ KOMUNIKACE
<br> AutoCAD SHX Text
-----
<br> AutoCAD SHX Text
A3
<br>
<br> B1E13(2x)
<br> M
IM
O
<br> DOPRAVNÍ
<br> OBSLUHU
<br> SOUKROM
Ý
<br> POZEM
EK
<br> B1E13
<br> MIMO
DOPRAVNÍ
<br> OBSLUHU
<br> u
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> P
<br> O
<br> D
<br> V
<br> E
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> u
<br> l
<br> <.>
<br>
<br> P
<br> O
<br> D
<br> V
<br> E
<br> S
<br> K
<br> Á
<br> OBJEKT
<br> č.or.35
<br> R
<br> É
<br> S
<br> E
<br> R
<br> V
<br> É
<br> IP12
<br> 1x
<br> DATUM
<br> B28
<br> E13
<br> E8a
<br> DATUM
<br> B28
<br> E13
E8c
<br> 6,1
m
<br> 3 m
<br> 35 mPŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
<br> PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
<br> PŘÍPOJKA VODY
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z4d
<br> Z2
<br> A15
<br> A...
VV_OOP_Podveska_pripojky_prechodna_uprava_provozu.pdf (PDF 275.59 kB)
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67 | 601 67 Brno | ID datové schránky: a7kbrrn | www.brno.cz
<br> 1
<br> Č.J.: MMB/0433441/2022/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno X.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0433441/2022/2
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 759
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br> Razítko a podpis orgánu,který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
<br>
<br> Magistrát města Brna,Odbor dopravy („MMB OD“),jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle
<br> § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),po projednání návrhu stanovení
<br> přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu
<br> s dotčeným orgánem,kterým je podle § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu Policie České republiky <,>
<br> Městské ředitelství policie Brno,Dopravní inspektorát Brno-město,pracoviště dopravního inženýrství,se
<br> sídlem Kounicova 24,611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“),který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-177455-2/ČJ-
<br> 2022-0602DI,v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI,ze dne 25.8.2022,na základě ustanovení §
<br> 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v u j e p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u
<br> na pozemní komunikaci – místní komunikaci ul.Podveská,Brno,podle výkresové dokumentace,která je
<br> nedílnou součástí tohoto stanovení <,>
<br> z důvodu stavebního záboru za účelem realizace přípojek a obnovy povrchu na ul.Podveská <.>
<br> Předpokládaný termín realizace přípojek je v období 8.9.2022 – 7.10.2022,předpokládaný termín realizace
<br> obnovy povrchu jsou 2 dny v nepracovní dny v období 7.10.2022 – 31....

Načteno

edesky.cz/d/5626263

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz