« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Územního plánu obce Potvorov formou opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PILÁNU OBCE POTVOROV FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Zastupitelstvo obce Potvorov jako věcně příslušný správní orgán,dle 5 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/20006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dálejen stavební Zákon) a v souladu 5 5 173 zákona č.SOG/20004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
<br> vydalo
<br> ÚZEMNÍ PLÁN POTVOROV
<br> formou opatření obecné povahy na svém zasedání dne 25.08.2022 pod číslem usnesení 06/22 v souladu s š 54 odst.2 stavebního Zákona <.>
<br> V souladu s 5 173 odst.1 správního řádu se opatření obecné povahy včetně Odůvodnění zveřejňuje na úřední desce obce Potvorov (https:!Iwww.obec-potvorov.cz/uradfuzemni-plart/).Vzhledem k rozsahu písemnosti dle 5 20 odst.2 stavebního zákona bude vyvěšeno pouze Oznámení O vydání Opatření obecné povahy.Do textu Opatření Obecné povahy,výkresové a textové části územního plánu Potvorov může,dle 5 173 odst.| správního řádu,každý nahlédnout u správního orgánu,který Opatření obecné povahy vydal tj.Obec Potvorov a u pořizovatele tj.Městský úřad Kralovice,odbor regionálního rozvoje a územního plánu <.>
<br> Dle & 172 odst.2 správního řádu je opatření obecné povahy včetně odůvodnění zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup (httpsz/fwww.královice.cz]urad/mestsky-urad/odbor-regíonalniho—rozvoie-a- uzemniho—planu/dokumenty-a—informace! ve složce Územní plán — Potvorov & httsz/wwwobec— potvorovcz'urad/uzemni-planf) <.>
<br> Dle & 173 odst.1 správního řádu nabývá opatření obecné povahy účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky <.>
<br> Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Obecního úřadu Potvorov a Městského úřadu Kralovice po dobu 15 dnů a bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Po nabytí účinnosti se dle 5 165 odst.1 stavebního zákona dokumentace územního plánu Potvorov včetně dokladů o pořízení ukládá na Obci Potvorov.Dále se dokume...

Načteno

edesky.cz/d/5626035

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz