« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Pozvánka na 22. zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 22. zasedání ZM
Ve Volyni dne 31.srpna 2022
<br> P O Z V Á N K A
<br> Starosta města Volyně svolává v souladu
s § 92 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
<br> 22.ř á d n é z a s e d á n í
<br> zastupitelstva města
<br> na středu 14.září 2022 od 17,00 hod <.>
Zasedání se koná v kinosále městského úřadu (vchod ze dvora) <,>
<br> náměstí Svobody 41,Volyně
<br> Program 22.řádného zasedání Zastupitelstva města Volyně
1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu,určení zapisovatele zápisu
4.Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města
5.Prodej pozemku parc.č.1760/51 v k.ú.Volyně
6.Prodej pozemku parc.č.1760/52 v k.ú.Volyně
7.Prodej pozemku parc.č.1760/54 v k.ú.Volyně
8.Prodej pozemku parc.č.1760/55 v k.ú.Volyně
9.Prodej pozemku parc.č.1744/6 v k.ú.Volyně
10.Prodej pozemku parc.č.1744/8 v k.ú.Volyně
11.Prodej pozemku parc.č.1744/10 v k.ú.Volyně
12.Prodej pozemku parc.č.1744/13 v k.ú.Volyně
13.Prodej pozemku parc.č.1744/14 v k.ú.Volyně
14.Prodej pozemku parc.č.1744/19 v k.ú.Volyně
15.Prodej pozemku parc.č.1744/20 v k.ú.Volyně
16.Prodej pozemku parc.č.1744/21 v k.ú.Volyně
17.Prodej bytové jednotky č.702/16 v budově čp.702,ulice Pod Malsičkou ve Volyni
18.Zapojení města Volyně do dotačního programu Jč.kraje
„My v XXX Jihočechy nenecháme II“
XX.Obnova památky na území městské památkové zóny Volyně v rámci Programu
<br> regenerace MPR a MPZ,financování akce obnovy
20.Rozpočtové opatření č.4 - XXX XXXX
XX.Rozpočtové opatření č.X - XXX XXXX
XX.Revize územní studie Volyně – centrální část SO 28 a SO 29
23.Vydání změny č.5 územního plánu Volyně
24.Zápis z jednání kontrolního výboru
25.Zápis z jednání osadního výboru Zechovice - Starov
26.Různé a diskuse
27.Závěr
<br> Zasedání zastupitelstva města je veřejné <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města

Načteno

edesky.cz/d/5625990

Meta

Prodej   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz