« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4_oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.doc
Obec Dražůvky
<br> Dražůvky 114,696 33 Archlebov
---------------------------------------------------------------------------
<br> Oznámení o době a místě konání voleb
Starostka Obce Dražůvky podle § 15 odst.1 zákona č.247/1995 Sb <.>,o volbách do Parlamentu ČR
<br> a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> o z n a m u j e:
volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
<br> dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22 hodin a
<br> dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Dražůvky,Dražůvky 114 <.>
Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem)
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
starosta obce
<br> V Dražůvkách dne: 2.9.2022
Telefon: E-mail: Bankovní spojení: Účet č.: IČO: Datová schránka: 518 633 526 obec.drazuvky@email.cz KB Kyjov 23829671/0100 00488429 83nbkn9

Načteno

edesky.cz/d/5625795


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz