« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Vyrozumění členů OVK Felbabka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ovk-2-.pdf
Volby do Zastupitelstva obce Felbabka a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,konané ve dnech 23.a 24.září 2022
<br> Vyrozumění členů OVK,jejichž účast na školení je povinná,o termínech školení
<br> Obecní úřad Felbabka
<br> Vsouladu sustanovením š 15 odst.1 písm.e) zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> vyrozumívám
<br> předsedu,místopředsedu a zapisovatele OVK - volební okrsek č.1,pro volby do zastupitelstev obcí a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR,že školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování se bude konat 15.9.2022,ve 14:30 hodin v sále radnice Městského úřadu Hořovice,se sídlem Hořovice,Palackého náměstí 2/2 <.>
<br> Důsledky nesplnění povinnosti účasti na školení:
<br> Předseda,místopředseda a zapisovatel okrskové volební komise mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové okrskové volební komise.Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise,který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem V době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> Rozdělovník: Předseda,místopředseda,zapisovatel okrskové volební komise v obci Felbabka <.>
<br> Ve Felbabce,dne 1.9.2022
<br> Libor Štorllán sta rosta obce Felba bka

Načteno

edesky.cz/d/5625779


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz