« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce, které se koná 08.09.2022 od 19 hodin

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva konaného 8. 9. 2022.pdf
Obec Lhota,okr.Praha – východ
Boleslavská 47,277 14 Lhota
<br> IČO: 00237001,TEL.326 971 007,email:obec.lhota@iex.cz
<br>
<br> Datum vyvěšení: 01.09.2022
Datum sejmutí:
Datum vyvěšení na ele.desce: 01.08.2022
Datum sejmutí z ele.desky:
<br>
Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva
konaného ve středu 08.09.2022 od 19:00 v zasedací
<br> místnosti Obecního úřadu Lhota
<br>
<br> Navrhovaný program zasedání:
<br> 1.Zahájení
2.Schválení programu jednání
3.Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4.Kontrola zápisu z minulého zasedání
5.Rozpočtové opatření č.6/2022
6.Dotace – rybník Kálek,veřejné prostranství Na Malém plácku – závěrečné
vyhodnocení akce,chodníky podél Boleslavské
7.Žádosti
8.Diskuse a závěr
<br> Program může být doplněn o další body,které se mohou přihlásit do doby konání
zasedání <.>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXXXX v.r <.>
starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5625669

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz