« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Horní Město a 1/3 Senátu Parlamentu ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb (3).pdf [0,05 MB]
OZNÁMENÍ
<br> o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Horní Město a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
<br> Starosta obce Horní Město dle 5 29 odst.1 a 2 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů a dle 5 15 odst.1 a 2 zákona č.247/ 1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých dalších zákonů,ve znění pozděj ších předpisů
<br> o z n a m u j e : 1.Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se v Horním Městě uskuteční:
<br> v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 24.září 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 2.Případné druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se v Horním Městě uskuteční:
<br> v pátek dne 30.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 1.října 2022 od 08.00 hodin do 14.00 hodin
<br> 3.Místo konání voleb do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR:
<br> - volební okrsek č.1 Horní Město - volební místnost je umístěna v sále kulturního domu - Horní Město č.p.47 pro tyto části obce: Horní Město,Dobřečov
<br> - volební okrsek č.2 Skály - volební místnost je umístěna v sále pohostinství Na Špíci — Skály č.p.44 pro tyto části obce: Skály,Stříbrné Hory,Rešov
<br> 4.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky).Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> 5.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.Hlasovací lístky pro případné druhé kolo voleb do Senátu PČR již voliči nebudou dodány předem,ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dny voleb <.>
<br> 6.K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise <.>
<br> 7.Každý volič se mus...

Načteno

edesky.cz/d/5625304


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz