« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 13/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr statutárního města Brna, MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora č. 13/OSM/2022 pronajmout hmotnou nemovitou věc
3OCi)
<br> Záměr
statutárního města Brna <,>
<br> městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora <,>
pronajmout hmotnou nemovitou věc
<br> V souladu s ust.39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části Brno-Rečkovice
a Mokrá Hora:
<br> • propachtovat část pozemku p.Č.3415/1 v k.ú.Řečkovice,o výměře 404 m2 <,>
• pronajmout pozemek p.Č.3415/2 v k.ú.Řečkovice,o výměře 16 m2 <,>
<br> vlastníkovi stavby na pozemku umístěné
<br> Pachtovní a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou,s výpovědní
dobou 6 měsíců končící k 31.12.kalendářního roku <.>
<br> Pachtovné činí 18,- Kč/m2/rok,nájemné 100,- Kč/m2/rok <.>
<br> Nabízený pozemek je znázorněn na přiloženém situačním zákresu <.>
<br> Připomínky k uvedenému záměru mohou občané uplatnit na ÚMČ Brno-Řečkovice
a Mokrá Hora,Palackého nám.11,621 00 Brno,do 15 dnů ode dne zveřejnění <.>
<br> -
<br> VBrnědne -ý
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXX
tajemnice UMC
<br> Brno—Rečkovice a Mokrá Hora
Úřad městské Části měsa Brno
BrnoŘečkOViCe a Mokrá Hora
<br> Odbor vnitřních ved
Palackého nám.11,621 OO Prno
<br> i fl
02
<br> Vyvěšeno
<br> Sňato
<br> 13/0SM12022
<br>
<br> ľ16
<br> 51
<br> ) SM Brno,Kü pro JMK,ČÚZK,Katastr: © ČŮZK,RUAN: © čÚZK
<br> 3‘:
<br> 1: I 000
<br>.„.‚.‘,<,>,<,> 4.-,<,>.<.> ‚‚-‚( ‚ -rR1AĎ\/

Načteno

edesky.cz/d/5625114

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz