« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Oznámení o vyhlášení nálezu - mobilní telefon

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení nálezu - mobilní telefon
Příloha č.4 Směrnice k nakládání s nalezenými movitými věcmi
<br> OZNÁMENÍ o VYHLÁŠENÍ NÁLEZU
<br> Dne f7735,"'Úř'txřžó/lodol::| od.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> do.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ' byly městu Loket odevzdány níže uvedené movité věcí,které byly nalezeny na území města Loket a které jsou ve smyslu zákona č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník,považovány za věcí ztracené:
<br> v v
<br> Por.c.Popis nalezené movité věci
<br> ]
<br> HW hadi—Nůama.lt-&
<br> VLokti dne 59'3 \ 040W Město Loket
<br>.1 <.>
<br> jaa Wim! ŽŠ JLA!
<br> jméno a přijmení úředníka agendy ztrát a nálezů *
<br> Dokument evidovaný pod poř.čislem (? JIM
<br> vyvěšen dne: Ji) “D' W
<br> sejmutdne: 15"- 3.BMBL
<br> „ “"—Měst ký ad &&lech \gáeílllLú ' e jméno,příjmení a podpis.—s'prá vež u' ání 393W otisk razítka ' \ _
<br> byl na úřední desce města Loket
<br> strana 1

Načteno

edesky.cz/d/5625062

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz