« Najít podobné dokumenty

Obec Třebešice (Benešov) - Oznámení TS Vlašim - svoz nebezpečného odpadu 17. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebešice (Benešov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení TS Vlašim
3 1 -UB- 2022
<br> OZNÁMENÍ
<br> **********$*****************$***************ánlnkáuk
<br> TS Vlašim s.r.o.oznamují svozový den na nebezpečné odpady a zpětný odběr elektrozařízení (níže specifikovány) pro občany z Vaší obce :
<br> TŘEBEŠICE
<br> Datum přistavení vozidel :.<.>.<.>.<.> 17.Září 2022.<.>.<.> „.<.>
<br> Místo přistavení vozidel :.<.>.OU '
<br> Čas :.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 10,45 —11,00 hod.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ***Hk****$***$**=lnl=*****************$****$**************$
<br> Odebírapé odpadv :
<br> Prvé vozidlo přijímá - vyřazené lednice a mraznice ' — elektronický odpad (televizory,rádia,vysavače atd.) Druhé vozidlo přijímá - motorové,převodové a hydraulické oleje
<br> - brzdovou kapalinu
<br> - použitý fridex
<br> - olověné akumulátory pouze z osobních vozidel (autobaterie naplněné nebo prázdné)
<br> - suché galvanické monočlánky (2 hodin,baterek atd.)
<br> - zářivky
<br> - fotochemikálie — vyvojka + ustalovač
<br> - absorpční činidla ( piliny znečištěné.vapcx atd.),znečištěné čistící tkanina,olej.filtry z osobních vozidel
<br> - zbytky barev,lepidel a pryskyřice v plechovkách
<br> - obaly obsahujíci nebezpečné látky ( plechovky.plastové obaly od olejů,ředidel,barev,kyselin atd.)
<br> - chemická rozpouštědla všeho druhu (ředidla atd.)
<br> - pesticidy (kapaliny a prášky užívané na zahradě)
<br> - kyseliny,zásady,detergenty
<br> Všechny odpady musí být v nepoškozených obalech a popsané
<br> Způsob nakládky : - občané přinášejí výše uvedené odpady v určený čas na určené místo přistavení vozidel a zde potvrdí předání pověřená osoba dané obce svým podpisem
<br> Ostatní informace : - nebezpodpady & zpětný odběr elektrozařízení jsou přijímány pouze od občanů z určené obce a veškeré náklady hradí příslu“ _ 55,0.<.> Hm 'v'iasim s.r.o <.>,_ _.ÍJŠŠF.ĚÉLH 171323? 25.9.m Vlašim BEŽLÉLÉWĚŠG" '“ újed'“ 495“ “bm “ L) jíl-mail? lechsluzhy “ll-10152 2.P.4 ml aux-.31734231317842540 Vyvčimmc- í.<.> biz/saam 352 2910,ČGQ (Qt-53233 DIČ: C262958283
<br> *.?

Načteno

edesky.cz/d/5623694

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třebešice (Benešov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz