« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Pozvánka na školení OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na školení OVK
tel.: 564 602 250,fax: 564 602 422
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
<br> XXXXXX XXXXXX
ředitel
Žižkova XXXX/XX,XXX XX Jihlava,Česká republika
<br>
<br> P O Z V Á N K A
<br> na školení předsedů,místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby
do zastupitelstev obcí,které se budou konat ve dnech 23.a 24.září 2022 <.>
<br>
Školení se uskuteční dne 15.září 2022 od 9.00 hodin
<br> v sálu Kulturního domu,Žďár nad Sázavou,Dolní 183/30
<br> prezence od 8.00 do 9.00 hod <.>
<br> Školení bude zaměřeno na činnost okrskových volebních komisí při zajišťování průběhu
hlasování a zjišťování jeho výsledků.Členy okrskových volebních komisí žádám,aby si s sebou
přinesli pokyny pro postup okrskových volebních komisí při zjišťování výsledků hlasování
ve volebním okrsku <.>
<br> Zároveň Vás informuji o XXX,že zapisovatel,předseda a místopředseda okrskové volební
komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování
a zpracování výsledků hlasování.V případě,kdy se školení nezúčastní,ztrácí nárok
na vyšší zvláštní odměnu a bude mu vyplacena odměna ve stejné výši jako členovi okrskové
volební komise (§ 62 odst.1 zákona č.491/2001 Sb.).Omluva neúčasti na školení (např <.>
z důvodu nemoci),nemá na sankci vliv (dojde ke snížení odměny) <.>
<br> V případě,kdy se člen komise,jehož účast na školení je povinná,nemůže zúčastnit školení
v termínu určeném pro jeho volební okrsek,může kontaktovat krajský úřad,který nabídne jiný
vhodný termín (Mgr.XXXXX XXXXXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,XXX 650 181,e-mail:
schimmerova.i@kr-vysocina.cz nebo Ing.Bc.XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX <,>
e-mail: schwammenhoferova.a@kr-vysocina.cz) <.>
<br> Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon Datum
OOSČ 219/2022
<br> KUJI 61720/2022
<br>
I.Schimmerová
564 602 179
<br> 8.8.2022
<br>
Určeno: dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br> Č.jednací: KUJI 61720/...

Načteno

edesky.cz/d/5622149


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz