« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - Oznámení - volby do zastupitelstva - místo a doba konání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení - volby do zastupitelstva - místo a doba konání
Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Hodíškov podle
<br> § 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o
<br> změně některých zákonů
<br>
<br> 1.Volby do zastupitelstva obce Hodíškov
<br> se uskuteční v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
<br> a v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> ve volebním okrsku č.1
<br> je volební místnost Obecní úřad Hodíškov 1.p <,>
<br> Hodíškov 52,59101 Žďár nad Sázavou
<br> pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k pobytu
<br> v obci Hodíškov
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a
<br> státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané
<br> jsou oprávněni volit na území České republiky <.>
<br>
<br>
<br> 4.Voliči nebude umožněno hlasování,pokud nevstoupí do prostor pro úpravu hlasovacích
<br> lístků
<br>
<br> 5.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací
<br> lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br> V Hodíškově dne 29.8.2022
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno: XX.X.2022
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5622148


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz