« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Záměr pronajmout byt č. 2, v budově čp. 139, Lidická ulice ve Volyni

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr o pronájmu bytu č. 2 v čp. 139.pdf
M ě s t o V o l y n ě
<br> Volyně dne
---------------------------
Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
V souladu s § 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni
<br> na svém zasedání dne 31.08.2022 záměr města
<br> P r o n a j m o u t
<br> byt č.2 bez snížené kvality v domě čp.139 <,>
Lidická ulice ve Volyni
<br> Údaje o bytu:
Byt č.2 o velikosti 1+1 bez snížené kvality se nachází v 2.nadzemním podlaží domu.Nájemní
smlouva bude uzavřena na dobu určitou s možností prodloužení.Nájemné je stanovené smluvní
ve výši min.50,- Kč/m2/měsíc.K výslednému měsíčnímu nájemnému bytu bude připočtena částka
za zařizovací předměty.Mimo nájemné se v bytě hradí zálohy na služby jako např.vodné,stočné <,>
společné osvětlení apod.Poplatky za odběr elektrické energie a plynu si hradí nájemce na základě
vlastního smluvního ujednání.Podpisu nájemní smlouvy předchází zaplacení kauce.Výše kauce
je určena jako trojnásobek celkového měsíčního nájemného <.>
Bližší informace získáte na Městském úřadě ve Volyni,odbor správy majetku a investic <.>
<br> Dispozice bytu:
Pokoj 18,44 m2
Kuchyně 9,54 m²
Koupelna 3,66 m²
Chodba 2,48 m²
-------------------------------------------------------
<br> Celkem 34,12 m²
<br> Způsob přihlášení do výběrového řízení:
Ž ádost o byt musí být předána v uzavřené obálce na MěÚ ve Volyni nejpozději 19.09.2022
do 10º°hod.Na čelní straně obálky bude uvedeno „Byt č.2 v domě čp.139,Lidická ulice
ve Volyni“ a dole označeno „neotvírat“.Na zadní stranu obálky uveďte adresu žadatele <.>
Rada města Volyně si vyhrazuje právo záměr zrušit a nepronajmout byt žádnému zájemci <.>
<br> ………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Ing.XXXXXX XXXXXXX
starosta města Volyně
<br>
M ě s t o V o l y n ě
<br>
<br> Volyně dne
<br> ---------------------------
<br> Vyvěšeno
<br> Z á m ě r
<br>
<br> V souladu s § 39 odstavec 1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,schválila rada města ve Volyni na svém zasedání dne 31.08.2022 záměr města
<br>
<br>
<br> P r o n a j m o u t
<br>
<br> byt č.2...
PENB čp. 139.pdf
PRÚKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY
<br> Ulice,čislo: č.parc.20
<br> PSČ,misto: 38701,Volyně
<br> Typ budovy: Bytový dům
<br> Plocha obálky budovy: 522,20 rn2 Objemový faktor tvaru AN: 0,91 mzlm3 Celková energeticky vztažná plocha: 177,20 m2
<br> ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY
<br> Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)
<br> Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
<br> Měrné hodnoty kWh/(mZ-rok) j Mimořádné úsporná
<br> Méně úsporná
<br> Nehospodárná
<br> <=— hx ): Velmi tie—hospodárná 61 9 L Mimořádně nehoepodárná Hodnoty pro celou budovu 109 7 MWh/rok " <,>

Načteno

edesky.cz/d/5622092

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz