« Najít podobné dokumenty

Obec Borek (Praha-východ) - Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Borek a do Senátu Parlamentu České republiky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Borek (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Borek a do Senátu Parlamentu České republiky
Obec Borek,Borek 61,27714 Borek,okr.Praha—východ,IČ: 00236713 Tel: 326 911 945,Email: info©obuborek.cz,www.obecborek.cz
<br> ' - 4 _ Qmámenšodoběamístěhonámvoleb m do Zastupitelstva oliie Botek & do Senátu Parlamentu České re“
<br>,šíře 31
<br> Starosta obce Borek podle 5 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle 5 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách do “Parlamentu České republiky a ozměně & doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> Volby do Zastupitelstva obce XXXXX a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:.v pátek 23.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a o v sobotu 24.září 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Borek,č.p.61,277 14 Borek,pro voliče,kteříjsou v obci Borek přihlášení k trvalému pobytu <.>
<br> Hlasovací lístky budou voliči dodány na adresu trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb.Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Volbv do zastupitelstva obce: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde—li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> V případě konání ||.kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční: 0 dne 30.září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a - dne 1.října 2022 od 8:00 hodin do 14:00 hodin <.>
<br> V p...

Načteno

edesky.cz/d/5622059


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Borek (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz