« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v ulicích Habrová a Ke Trati

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Drisy_DIO(6nQpAe).pdf (PDF 404.08 kB)
10.05.22 11:33
<br> gp
<br>,O 1 150 * M M m \ - 02 ©3eznamnz,as <.>,202zada!a <.>
<br> fi;/$%,„ „_MWW
<br> > A.po & — „42—20 Lva/(962g „ff/„„ Hák/4 4 % W 4 Bf 633 —v z — 2 ' %? iPZ R „ " áďáňž/Ž/Pě/M ( „ČŘ/daj),__ Ž?O(Á/OV&)\ÍC1C_/ “?DqZíarF—Ž,;Úťaízoúv ? M
69153_Hrabova_KeTrati_Drisy_zpomal_prah_stanoveni(kDj0mv).pdf (PDF 438.76 kB)
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
<br>
<br>
<br> www.brandysko.cz
epodatelna@brandysko.cz
ID datové schránky: c5hb7xy
<br>
<br> Odbor dopravy
<br> Váš dopis čj.:
<br>
<br>
Ze dne:
Naše čj.:
<br>
MÚBNLSB-OD-69153/2022-MASPE
<br> Dle rozdělovníku
<br>
Naše sp.zn.: OD-17331/2022-MASPE
<br> Vyřizuje: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: petra.maskova@brandysko.cz
<br> Datum: 30.08.2022
<br>
Veřejná vyhláška
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní
správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích,podle ust.§ 124 odst.(6) zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) pro stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích postupem podle ust.§ 171 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) přezkoumal žádost <,>
kterou podala dne 22.06.2022 Obec Dřísy,IČ: 00236811 se sídlem poštovní 12,277 14 Dřísy
zastoupen na základě plné moci panem Mgr.Pavlem Foglem,nar.29.12.1975,bytem
Železniční 743,277 11 Libiš (dále jako „žadatel“) a podle ustanovení §77 odst.1 písm.c)
zákona o silničním provozu <,>
<br>
stanoví místní úpravu silničního provozu
<br>
na místních komunikacích ul.Habrová a ul.Ke Trati vše v k.ú.Dřísy,a to formou umístění
svislého a vodorovného dopravního zařízení <.>
<br> Rozsah opatření – umístění dopravního zařízení,viz DIO <.>
<br> Nové dopravní značení:
Na místní komunikace ul.Habrová a ul.Ke Trati umístit svislé dopravní značení A7b
„Zpomalovací práh“ + E1 „2x“ a IP2 „Zpomalovací práh“,dále upevnit zpomalovací polštáře
na pozemní komunikaci,viz DIO <.>
<br> Termín osazení místní úpravy provozu: 2022
<br>
<br>
<br> MÚBNLSB-OD-69153/2022-MASPE
<br> 2
<br>
<br> Platnost úpr...

Načteno

edesky.cz/d/5621296

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz