« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - 127_2022.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

127_2022.pdf
Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Michálkovice
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: Č.j.: MlCH/3392/221'Mil Sp.zn.: MlCl—I/3368/22/2 dle rozdělovníku
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXX Telefon: +XXX XXX XXX XXX
<br> Fax +XXX XXX 415 '05 úvod měcuháho obvodu Michálkovice E—mail: lmílersky : michalkovice.ostrava.cz -—- 4.—
<br> © písemnost ev.č.: Já?/ŽL Datum: 26.8.2022 vvvěšanadna:M
<br> aneta dne: „ za správnost: %
<br> Oznámení zahájení řízení souběžně zveřejněna na internetu Usnesení
<br> Dne 25.8.2022 žadatel FORTAS APZ,spol.s r.o <.>,lČ 05173 787,Záhumenní 2034! 103,708 00 Ostrava - Poruba (dále jen „žadatel“) podal žádost o dočasnou uzavírku částí místních komunikací III.třídy ulice Kamarýtova,Petřvaldská,chjchova,Radniční ve vybraných úsecích dle přílohy z důvodu opravy povrchu komunikace na nezbytně nutnou dobu ve dnech od 12.9.2022 - 16.9.2022 <.>
<br> Objížd'ka části ulice Kamaiýtova bude zajištěna na ulici Charvátová a Rajská <.>
<br> Objížďka části ulice Petřvaldská bude zajištěna na ulici Panská,Číhalíkova,Obecní a Sládečkova <.>
<br> Objížd'ka části ulice Klejchova bude zajištěna na ulici Obecní a Sládečkova <.>
<br> Objížďka části ulice Radniční bude zajištěna na ulici Michalské náměstí,Obecní a Sládečkova <.>
<br> Statutární město Ostrava,Úřad městského obvodu Michálkovice,jako silniční správní úřad příslušný dle 5 40 odst.5 písm.b) zákona č.131r 1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),a podle obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.1412013 (Statut města Ostravy),ve znění pozdějších změn a doplňků,vykonávající působnost příslušného silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dálejen „silniční správní úřad“) <,>
<br> oznamuje <,>
<br> že dnem podání žádosti bylo podle 5 44 odst.1 zákona 500£2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),zahájeno správní řízení <.>
<br> Silniční správní...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
26. 01. 2023
25. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz