« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k.ú. Loket

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku v k.ú. Loket
Město Loket T.G.Masaryka 1/69.357 33 Loket.Telefon 352 684 001 ODBOR MAJETKU MĚSTA
<br> - ZASTUPITELSTVO MĚSTA LOKET
<br> na svém 4.zasedání konaném dne 16.06.2022,ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,rozhodlo o zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku města Loket,a to:
<br> v k.ú.Loket
<br> p.p.č.715/251,ostatní plocha,o výměře 49 m2 dle GP č.1680-7821/2022
<br> Zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit a předložit své nabídky.Bližší informace: |.patro - odbor majetku města
<br> Zveřejněno dne: 30.08.2022 Sejmuto dne: 15.09.2022
<br> Město Loket.g <.>
<br> Ú
<br> //
<br> Ing.Kát'eřina Smolíková vedoucí odboru majetku města
<br> VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJE! KATASTRU NEMOVITOSTI
<br> Dosavadní stav Nový stav Dan-hal Výmůrl psaly Druh pozemku Ozvučení Výmůra War,Druh pozemku Typ am,: znas.PMI » stavem "Hanu právních vztahů poz-miru mmm Wl Díl pra-aun! : pem-mu Cino hm Výmira dilu Onno-nl pneu:-lem zprmbvyuai pm Halem Zpitwhvyumi Zpriuohvyuw výměr ayumu Mučení clu 715175 1: 441 99% 715r75 1: 44: 50% :) 715n5 1 1: 44: 50 l : 715251 : : 49 &'$-&%— 0 715175 1 i : 49 1:44:99 1:44:99 :.' GEOMETRICKY' PL ÁN Imran-tui“ pan mm: "till oprav-hj mmxnm-w: ímo ASM-iont: e\lfíi úřed-! nudu!-j umana-ý blink: pro ““""" „BBC.-jisa Petříková “mm Ing.XXXXXX XXXXXXXXX rozdělení pozemku Číslo položky unum.<.> M! vpfiwd'ných ('isiu rmy armani mmwmen'ch zamítne-kých tmm: 21 19/2001 nmlnpvzňtkýchiakwýrůz,<.> 2119/2001 Dn: 133_2022 €uro 34852022 Dne: 23.8.2022 Chltr 1407/2022 Naklírommapremrodpovída právním předp—nwm Tem ',' odpovida,pláni“ " ' *podobč ' ' '
<br> \ dokumcuuci uusuilnmo arm:
<br> Vyhotovilel: Chebská 53,Sokolov 356 Dl
<br> GKS-geodetické kancelář s.r.o <.>
<br> Číslo plánur [GSD-782 „2022 Okrts: Sokolov
<br> Obec: Loket
<br> Kar území- Loket
<br> Mapový Iisr: DKM,SO!<OIOV 3-7H ]
<br> DDSIYIldl'Iim vlastníkům pozemku byla pasivama monos:
<br> kult byly označeny předcpmným zpuwbrt...

Načteno

edesky.cz/d/5621093


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz