« Najít podobné dokumenty

Město Loket - Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket, k.ú. Loket

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Loket.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket, k.ú. Loket
Město Loket T.G.Masaryka 1/69.357 33 Loket.Telefon 352 684 001 ODBOR MAJETKU MĚSTA
<br> RADA MĚSTA LOKET
<br> na své 23.schůzi konané dne 23.8.2022,ve smyslu ustanovení 5 39 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,rozhodla o zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku města Loket,a to části pozemků p.č.100,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatní komunikace o výměře 1,4175 m2,p.č.68/1,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatní komunikace o výměře 1,945 m2,p.č.210/3,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatni komunikace o výměře 0,4725 m2,p.č.11,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatní komunikace o výměře 5,5 m2,p.č.180/1,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatni komunikace o výměře 1,4725 m2,p.č.162,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatní komunikace o výměře 2,5 m2,p.č.245/1,druh pozemku: ostatní plocha,využiti: ostatní komunikace o výměře 4,4175 m2,p.č.121/1,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatní komunikace o výměře 0,5 m2,p.č.210/1,druh pozemku: ostatní plocha,využití: silnice o výměře 0,9725 m2,p.č.478,druh pozemku: ostatní plocha,využití: ostatní komunikace o výměře 0,9725 m2,umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a 12 ks kabelových komor pro stavbu „11010-108302,FTTx_Č_RD__Loket_LOSOK4_OK“,k.ú.Loket <.>
<br> Zájemci se mohou ke zveřejněnému záměru vyjádřit a předložit své nabídky <.>
<br> Bližší informace:
<br> |.patro - odbor majetku města
<br> Zveřejněno dne: 30.8.2022 MBSÍŘSJ'Oket
<br> Sejmuto dne: 15.9.2022 " 7476/ Ing.KatQř/iÍ;
<br> Smolíková vedoucí odboru majetku města
<br>.v
<br> FTTx_Č_F€D_Loket_LDSDK—4„DK
<br> SluFEů nr.—=
<br> FTTx_Ě„ŘD_Loket_LOSÚK4_UK
<br> NÍM! itu'li C 2 2 ÍŽOŽŽ DUR.u
<br> 06 mnu-u: vnit-n A3
<br> un suumi nm ]
<br> * FTTx_C_RD_LOket_LÚSDK—4_ÚK C 2 3 05/2022 bun
<br> mm; mnm: A! 1500 ;
<br> ' FTTx_Č_RD_Loket„LOSOK4_DK
<br> “Wii
<br> \ i i.<.> lt \.i i \ _ '.<.>.i \ i \\ i" : \.f" \,<.> řx \ | i |
<br> FTTx_Č_ŘD_Loket_LOSDK...

Načteno

edesky.cz/d/5621092


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Loket      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz