« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Pohleď - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Pohleď.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a místě konání voleb.docx (16.45 kB)
OznÁmení o době a místě konání voleb
<br>
· do Zastupitelstva obce Dolní Pohleď
· do Senátu Parlamentu České republiky
<br> Starosta obce Dolní Pohleď podle § 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle § 15 zákona 247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> oznamuje:
<br> 1.Volby do Zastupitelstva obce Dolní Pohleď a volby do Senátu Parlamentu České republiky se konají:
<br> · v pátek 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
· v sobotu 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br> 2.Místem konání voleb
ve volební okrsku je volební místnost budova OU Dolní Pohleď 11,Dolní Pohleď,285 22
pro voliče podle místa,kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu Dolní Pohleď a Měchonice
<br>
3.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové <.>
<br> 4.Volby do zastupitelstva obce : Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o povolení k pobytu <.>
<br> 5.Volby do Senátu Parlamentu České republiky: Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem,nebo platným cestovním,diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem <.>
<br> V případě konání II.kola voleb do Senátu se tyto uskuteční:
· dne 30.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
· dne 1.října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
·
V případě konání II.kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky ve volební
místnosti ve dnech vol...

Načteno

edesky.cz/d/5619088


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Pohleď      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz