« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - ÚZSVM - seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka půdy k 1.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ÚZSVM - seznam nedostatečně identifikovaného vlastníka půdy k 1.8.2022
tabVyškov Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Vyškov Ivanovice na Hané Ivanovice na Hané 18 zastavěná plocha a nádvoří Ivanovice na Hané 655848,č.1289/2 1307 Ivanovice na Hané stavba pro rodinnou rekreaci č.e.215,část obce Ivanovice na Hané,na parcele 1289/2 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha neplodná půda Olšany 636410,č.327/3 28 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.482/1 888 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.482/2 888 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXX XXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.482/3 888 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.513 893 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXXXX XXXXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXXX trvalý travní porost Olšany 636410,č.514 893 Vyškov Olšany Olšany OFO XXXXXXXXX XXXXX adresa neznámá XXXXXXXXXX X X XXX ostatní plocha neplodná půda Olšany 636410,č.327/3 28 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Podomí XXXXXX,č.1187/1 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXX orná půda Podomí XXXXXX,č.1274 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XXXXX orná půda Podomí XXXXXX,č.1323 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XX orná půda Podomí XXXXXX,č.1365/10 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XX trvalý travní porost Podomí XXXXXX,č.1366/2 302 Vyškov Podomí Podomí OFO XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX X XX XX trvalý trav...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz