« Najít podobné dokumenty

Město Brno - rozhodnutí o umístění stavby: Prodl. tramvaje Merhautova - Lesná, II. etapa

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

21-047558.pdf
Úřad městské části města Brna,Brno-sever
odbor stavební
<br> Bratislavská 70,601 47 Brno
<br>
<br> Spisová značka: STU/04/047558/21/Bura
<br> Číslo jednací: MCBSev/028625/22
<br> Oprávněná úřední osoba:
<br> E-mail:
<br> Ing.arch.XXXX XXXXXXXX,tel.: XXX XXX XXX
<br> buranova.jana@sever.brno.cz
<br> V Brně: 19.07.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Žadatel: SMB,zast.primátorkou JUDr.M.Vaňkovou,Dominikánské nám.1,602 00 Brno
<br> Záměr: Prodloužení tramvajové trati Merhautova – Lesná,II.etapa
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Úřad městské části města Brna,Brno-sever,odbor stavební (dále jen „stavební úřad“),jako stavební úřad příslušný
<br> podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),podle § 84 až 90 stavebního zákona v územním řízení
<br> posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
<br> „Prodloužení tramvajové trati v ulici Merhautova na sídliště Lesná,II.etapa“
<br> stavební objekty:
<br> SO 111 Místní komunikace – Merhautova
<br> SO 112 Místní komunikace – Okružní (východ)
<br> SO 113 Místní komunikace – Okružní (západ)
<br> SO 114 Místní komunikace – Provazníkova
<br> SO 115 Místní komunikace – Alešova
<br> SO 116 Místní komunikace – Merhautova,směr Kotěrova
<br> SO 117 Místní komunikace – Fügnerova
<br> SO 118 Místní komunikace – Kohoutova
<br> SO 119 Místní komunikace – XXXXXXX a Lozíbky
<br> SO XXX Místní komunikace – Studená
<br> SO 121 Místní komunikace – Halasovo náměstí
<br> SO 122 Místní komunikace – Okružní,kolmá
<br> SO 123 Místní komunikace – Okružní,souběžná
<br> SO 124 Místní komunikace – třída Generála Píky
<br> SO 125.1 Silnice III/37915 Seifertova (jih)
<br> SO 125.2 Silnice III/37915 Seifertova (sever)
<br> SO 126 Silnice I/42 - Porgesova – větve MÚK VMO
<br> SO 130 Účelová komunikace – Společenské centrum
<br> SO 131 Účelová komunikace – Merhautova,vnitroblok 1
<br> SO 132 Účelová komunikace – Merhautova,vnitroblok 2
<br> SO 133 Úče...

Načteno

edesky.cz/d/5617940

Meta

Rozpočet   EIA   Stavby   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz