« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Horní Město dne 6.9.2022 v 17,00 hod.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka ZO (4).pdf [0,04 MB]
Obec Horní Město Horní Město 97,793 44 Horní Město tel.č.: 554 281 002 | e-mail: podatelna©homimesto.cz
<br> POZVÁNKA
<br> na zasedání č.29 Zastupitelstva obce Horní Město konané dne 6.9.2022 v KD Horní Město od 17:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> Q&QGUIŘWNH
<br> NHHHHHHHHHH GGQQGWŘWNl—O
<br> Vyvěšeno: „Z? / JÚŽÁ
<br> Sejmuto:
<br>.Zahájení
<br>.Volba návrhové komise,ověřovatelé a určení zapisovatele.Program zasedání
<br>.Kontrola plnění usnesení
<br>.Koncesní řízení - výběr nového provozovatele na ČOV
<br>.Věžový vodojem
<br>.Oprava části kanalizace v k.ú.Horní Město
<br>.Oprava místních komunikací - harmonogram
<br>.ČEZ uložení kabelů NN pod zem - harmonogram
<br>.Odpady - zavedení adresné evidence.Prohlídky,práce v podzemí
<br>.Prodeje,směny
<br>.Smlouvy
<br>.Studie územního plánování
<br>.Rozpočtové opatření
<br>.Spojené lesy
<br>.Rybník Rešov
<br>.Volby do zastupitelstev,1/3 senátu
<br>.Různé
<br>.Diskuze
<br> OBEC HORNI MĚSTO 793 44 -4 <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXX starostka
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb <.>
<br> strana 1 /1

Načteno

edesky.cz/d/5616142

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz