« Najít podobné dokumenty

Obec Pustiměř - Zveřejnění záměru pronájmu (výpůjčky) prostor ke sportovním účelům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pustiměř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu (výpůjčky) prostor ke sportovním účelům [0,10 MB]
OBEC PUSTIMĚŘ
Pustiměřské Prusy 79,683 21 Pustiměř IČ: 00292231
<br> web: www.pustimer.eu tel.: 517 357 278
<br> e-mail: ou@pustimer.eu tel.: 517 357 281
<br>
<br>
<br>
<br> Stránka 1 z 1
<br>
<br> č.j.: PUST 1191/2022
<br>
<br> vyřizuje: Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> tel.: XXX XXX XXX
<br> e-mail: starosta@pustimer.eu
<br>
<br> Pustiměř,29.srpna 2022
<br>
<br>
<br>
<br> ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU PRONÁJMU (VÝPŮJČKY)
<br> PROSTOR KE SPORTOVNÍM ÚČELŮM
<br>
Obec Pustiměř zveřejňuje podle § 39 odst.1) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,z á m ě r pronajmout,případně vypůjčit pro sportovní účely:
<br>
<br> a) školní tělocvičnu při budově ZŠ Pustiměř,která je součástí pozemku par.č.39/1,k.ú <.>
<br> Pustiměř <,>
<br> b) malou tělocvičnu v budově č.p.201 – budova Sokolovny,která je součástí pozemku
<br> par.č.38,k.ú.Pustiměř <,>
<br> c) sál Sokolovny v budově č.p.201 – budova Sokolovny,která je součástí pozemku
<br> par.č.38,k.ú.Pustiměř <.>
<br>
<br> Nájem bude sjednán na dobu určitou – v průběhu od 01.09.2022 do 30.06.2023.Měrnou
<br> jednotkou doby pronájmu je 1 hod <.>
<br>
<br> Zájemci o pronájem se mohou k tomuto záměru vyjádřit a podat své nabídky na OÚ Pustiměř <,>
<br> Pustiměřské Prusy 79,683 21 Pustiměř,v průběhu od 01.09.2022 do 30.06.2023 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Pustiměř na její 80.schůzi dne 24.srpna 2022,usnesením
<br> č.630/22 R 80 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ………………………………………
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX v.r <.>
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne:
<br>
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5615999


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pustiměř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz