« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Útěchov - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2023-2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Útěchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Navrh-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-23-28
Návrh střednědobého výhledu roZpočtu statutárního města Brna na období 2024-2028
<br> Městská část : Brno-Útěchov v tis.Kč
<br>.' | 1.23; „.Ukazatel
<br> Výchozí 2023 vnickúch osob za obce - činnosz
<br> z \'fch činností
<br> Ostatni daňové Daňové celkem 21 1x ' z vlastní činnosti 213x mv z 'mu n ' i nedaňové třída edaňovč celkem třída 3 m celkem 4131 z vlastních fondů * činnosti "ate transf
<br> ři até tra celkem
<br> ŘÍJMY celkem ř.s + 9 + 10 +1
<br> z úvěru
<br> běžné třidas ' a celkem třída 6 lálové ' celkem
<br> AJE celkem.17 + 18
<br> úvčnf od komerčních razené dlouhodobých * ' h úvěrů *.— financováni třída 8 NANCOVÁNÍ celkem ř.20 + 21 + 22 okna): &: mu,-„' ; VÍN-M:" ffz;;„._n,g_„;_y„
<br> ' ' a e z uzav ' h smluvních vztahů
<br> :
<br> ové
<br> smlouw *
<br> M,/'—-__ *) ZMB rozhodlo na svém 23/038.zasedání konaném od 25.6.2002 o pozastavení uzavírání leasingových smluv.V střednědobém výhledu rozpočtu se STATUTÁRNI MESTO ?HNO
<br> tedy promítnou pouze splálky na základě dříve uzavřených smluv.ÉSTSKA ČÁST EHNO-UTĚCHOV Adamovská či.644 00 DHNO
<br> fw : fam 'ZMZ MHW:
Oznameni-o-zverejneni-navrhu-strednedobeho-vyhledu-rozpoctu-2023-2028
OZNÁMENÍ o ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ÚTĚCHOV
<br> NA OBDOBÍ 2024-2028
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MČ BrnoAÚtěchov na období 2024-2028 je zveřejněn na úřední desce a na internetových stránkách městské části (333_5535 zgf) v souladu s ustanovením © 3 odst.3 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů,v platném zněníod 29.8.2022 až do 14.9.2022.Do listinné podoby tohoto dokumentu lze nahlédnout vúřední dny pondělí a středa od8do 17 hodin v kanceláři ÚMČ Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu bude projednán Zastupitelstvem MČ Brno-Útěchov na zasedání dne 14.9.2022,zveřejněn XXXX do XX dnů ode dne jeho schválení <.>
<br> Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městské části Brno-Útěchov lze podávat:
<br> - písemně doručením na adresu ÚMČ Brno-Útěchov,Adamovská 6,644 00 Brno ve lhůtě do
<br> 13.9.2022,- ústně na zasedání ZMČ Brno-Útěchov,které se bude konat 14.9.2022 v 17.00 hod <.>
<br> V Brně dne 29.8.2022
<br> :* (J)/% PhDr.XXXXXX XXXXXX
<br> starosta MČ Brno-Útěchov
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO anno MĚSTSKÁ ČÁST ERND-UTÉJCHOV Adamovská &.644 00 BRNO

Načteno

edesky.cz/d/5615955

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Útěchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz