« Najít podobné dokumenty

Obec Rybníček - MěÚ Vyškov - odbor dopravy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybníček.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Vyškov - odbor dopravy - stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci Veřejnou vyhláškou
Městský úřad Vyškov Masawěgšgráýyížil
<br> Odbor dopravy www.vyskov-mesto.cz
<br> s_p.zn.: MV /66014/2022 OD.Ve Vyškově dne 19.8.2022 C.j.: MV 66014/2022 OD/3 Sl
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Vyškov,odbor dopravy,podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,oprovozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích — na silnicích 11.a III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikací,postupem v souladu s ustanovením ($ 171 a násl části šesté zákona c500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě podnětu právnické osoby — HANACKÝ RALLY KLUB v AČR,sídlem Vyškov,Purkyňova 419/20,IČ: 708 O9 763,ze dne 1 1 8.2022 po projednání s dotčeným orgánem dle 5 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie JmK,Územní odbor Vyškov,Dopravní inspektorát,KRPB-148869- 1/ČJ-2022-061206-MS,ze dne 2.8 2022 (doba platnosti vyjádření končí 3.9.2022),z moci úřední,podle 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu
<br> stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici: III/0462 (v úseku před a za odbočením na betonovou plochu jižně od areálu letiště Vyškov) a místní komunikace ve městě Vyškově,Masarykovo náměstí se startem a cílem
<br> RZ 1/5 „Hlubočanská“ (RZ mezi obcemi Lysovice a osadou Terešov)
<br> — silnice 11/4311 V úseku křižovatky 5 111/4314 (mezi obcemi Luleč a Rostěníce)
<br> - silnice 111/4314 v úseku za křižovatkou s 11/430 ve směru na obec Rostěnice
<br> - silnice 111/4314 v úseku křižovatky s místní komunikací v obci Rostčnice
<br> - silnice 111/4314 v úseku za obcí Rostěnice (ve směru na obec Kučerov)
<br> - silnice 111/4314 v úseku křižovatky s veřejně přístupnou účelov...

Načteno

edesky.cz/d/5614891

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybníček      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz