« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceOznámení o době a místě konání voleb 116,7 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
<br>
<br>
V souladu s ust.§ 29 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
<br> některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br>
1.Volby do zastupitelstva obce Vrbčany se uskuteční:
<br> v pátek dne 23.září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
<br> a v sobotu dne 24.září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>
<br> 2.Místem konání voleb
<br> je volební místnost Vrbčany 25,místní knihovna
<br>
<br> 3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
<br> České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit
<br> na území České republiky <.>
<br>
<br> 4.Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V
<br> den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br>
<br>
<br> 5.Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství
<br> České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit
<br> na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským
<br> průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem o
<br> povolení k pobytu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Vrbčanech dne 29.8.2022
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce

Načteno

edesky.cz/d/5614812


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz