« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 126.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 126.pdf
Statutární město Ostrava,v.„,Městský obvod Ostrava-Jih Vyberove rízenl
<br> úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.24/2022
<br> Statutární město Ostrava.tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3.700 30 Ostravaerabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> vedoucího úředníka
<br> vedoucí technického oddělení v rámci odboru bytového a ostatního hospodářství
<br> S nápiní práce: vedouci technického odděleni na odboru bytového a ostatního hospodářství - zaměstnanec řídí a organizuje činnosti technickeho odděleni,které zodpovídá za technický stav a koncepční rozvoj nemovitého majetku (domovního & bytového fondu,prostor sloužících k podnikání a ostatních prostor),zajišťuje jejich opravy,údržbu,případně technické zhodnocení <.>
<br> Platové třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.3402017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných siužbách a správě 21 2630,- Kč — 31 240; Kč (podle délky uznané praxe) a možnost postupného přiznání osobního příplatku v souladu s 5 131 zákona č.262/2006 Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava,městský obvod Ostrava-Jih Počet obsazovaných míst úředníků: 1 — pracovní poměr na dobu neurčitou Předpokládaný termín nástupu: ihned po skončení výběrového řízení nebo dohodou
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zák0na č_ 312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Požadavky: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání stavebního zaměření
<br> Přihiáška musí obsahovat tyto náležitosti:
<br>.jméno,příjmení,titul
<br>.datum a místo narození
<br>.státní příslušnost
<br>.místo trvalého pobytu
<br>.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povoleni k pobytu,jde—li o cizího
<br> státního občana f.datum a podpis zájemce
<br> manu-m
<br> Přihlaškou se rozumí samostatný doklad.nelze ji nahradit údaji uvedenými v životopise,osobním dotazníku apod <.>
<br> K přihlášce je ...

Načteno

edesky.cz/d/5614031

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
27. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
26. 01. 2023
25. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz