« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbičany (Kladno) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbičany (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (641.84 kB)
Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Velvarská 136,274 53 Slaný.tel.: 312 511 293,e-mail: stefanova©meusianycz elektronická podatelna: podatelna©rneuslany.cz
<br> Ve Slaném: 24.8.2022
<br> Sp.zn.: 10451/2022
<br> Č.j.: MUSLANYJ431601'2022f'ODSHIST Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Počet listů: X
<br> Přílohy: X
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Oznámení o návrhu stanoveni místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad ve Slaném,odbor dopravy a silničního hoSpodářství,podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361462000 Sb <.>,UprUVDZLl na pozemních komunikacích aozrnčnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních kemunikacích — na silnicích II <.>,III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,zahájil na základě žádosti Obce Vrbičany,Vrbičany 76,273 74 Klobuky ze dne 15.8.2022,a souhlasu KŘP Stř.kraje,Dl Kladno,č.j.175284—2/ČJ—2022—010306 ze dne 5.8.2022 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení 5 171 a násl.části šesté zákona č.5003004 Sb <.>,Správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) a podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu ve včch
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v tomto rozsahu -
<br> umístění v obci Vrbičany,místní komunikace č.7 (dle plánku)
<br> SDZ 1313 (3,5t) „Zákaz vjezdu vozidel,jejíchž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“
<br> M
<br> Dne 15.8.2022 podala Obec Vrbičany,Vrbičany 76,273 74 Klobuky,IČO 00640476,zastoupena v jednání starostkou obce pí.Hanou Roumerovou„ na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném,žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikací na místní komunikaci č.7 v obci Vrbičany.Součástí žádosti bylo schéma dopravního značení a písemné vyjádření KŘP Stř.kraje,DI Kladno
<br> Z důvodu zvýše...

Načteno

edesky.cz/d/5613368

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vrbičany (Kladno)
11. 11. 2022
08. 11. 2022
08. 11. 2022
25. 10. 2022
14. 10. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vrbičany (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz