« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbičany (Kladno) - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbičany (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (641.84 kB)
Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Velvarská 136,274 53 Slaný.tel.: 312 511 293,e-mail: stefanova©meusianycz elektronická podatelna: podatelna©rneuslany.cz
<br> Ve Slaném: 24.8.2022
<br> Sp.zn.: 10451/2022
<br> Č.j.: MUSLANYJ431601'2022f'ODSHIST Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Počet listů: X
<br> Přílohy: X
<br> Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Oznámení o návrhu stanoveni místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Městský úřad ve Slaném,odbor dopravy a silničního hoSpodářství,podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361462000 Sb <.>,UprUVDZLl na pozemních komunikacích aozrnčnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o silničním provozu),jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních kemunikacích — na silnicích II <.>,III.třídy,na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích,zahájil na základě žádosti Obce Vrbičany,Vrbičany 76,273 74 Klobuky ze dne 15.8.2022,a souhlasu KŘP Stř.kraje,Dl Kladno,č.j.175284—2/ČJ—2022—010306 ze dne 5.8.2022 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení 5 171 a násl.části šesté zákona č.5003004 Sb <.>,Správní řád,v platném znění (dále jen správní řád) a podle ustanovení 5 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním provozu ve včch
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v tomto rozsahu -
<br> umístění v obci Vrbičany,místní komunikace č.7 (dle plánku)
<br> SDZ 1313 (3,5t) „Zákaz vjezdu vozidel,jejíchž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“
<br> M
<br> Dne 15.8.2022 podala Obec Vrbičany,Vrbičany 76,273 74 Klobuky,IČO 00640476,zastoupena v jednání starostkou obce pí.Hanou Roumerovou„ na odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném,žádost o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikací na místní komunikaci č.7 v obci Vrbičany.Součástí žádosti bylo schéma dopravního značení a písemné vyjádření KŘP Stř.kraje,DI Kladno
<br> Z důvodu zvýše...

Načteno

edesky.cz/d/5613368

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbičany (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz