« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Oznámení o svolání 1. zasedání OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK
Obecní úřad Velenice
Velenice dne 28.8.2022
<br> Podle ust.§ 15 odst.1 písm.e) zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s přípravou konání voleb do
zastupitelstva obce,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022,oznamuji delegovaným a
jmenovaným zástupcům do okrskové(-ých) volební(-ích) komise(-í),že
<br> SVOLÁVÁM
první zasedání okrskové volební komise <,>
<br> které se uskuteční dne 31.8.2022 od 18:00 hod.v kanceláři obecního úřadu ve Velenicích <.>
<br>
Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise bude zákonným způsobem složen slib členů
okrskové volební komise,čímž jim vznikne členství v této komisi.Členové obdrží průkaz člena
okrskové volební komise.Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání ze svých
členů losem určí předsedu a místopředsedu.Losování bude řídit zapisovatel <.>
<br> Podle ust.§ 62 zák.o volbách do zastupitelstev obcí má člen okrskové volební komise nárok na:
- zvláštní odměnu za výkon funkce (předseda,místopředseda a zapisovatel mají nárok na vyšší
<br> zvláštní odměnu,a to pokud splní povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému
zjišťování a zpracování výsledků hlasování);
<br> - pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy,platu,služebního
příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele - je-li
v pracovním nebo služebním poměru;
<br> - paušální náhradu ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise - není-li
v pracovním nebo služebním poměru,avšak je výdělečně činný <.>
<br> Bližší podrobnosti související s nároky na zvláštní odměnu a na případnou paušální náhradu ušlého
výdělku jsou uvedeny v § 1 vyhlášky č.59/2002 Sb <.>,o provedení zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Podle ust.§ 15 odst.2 zák.o volbách do ZO se toto oznámení pokládá za doručené dnem vyvěš...

Načteno

edesky.cz/d/5612507

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
24. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz