« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - INFORMACE o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
INFORMACE
<br> o konání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
<br> Obecní úřad Víska u Jevíčka v souladu s ustanovením § 93 ods 1 zákona č.128/2000
Sb <.>,o obcích v platném znění,informuje o konání 4.zasedání Zastupitelstva obce
Víska u Jevíčka,svolaného starostkou obce v souladu s § 103 odst.5 zákona o obcích <.>
<br> Místo konání: kancelář OÚ
<br> Doba konání: pátek 02.09.2022 v 17:00
<br> Navržený program:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Zvolení ověřovatelů zápisu,návrhové komise,určení zapisovatele
<br> 3.Schválení programu zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
<br> 4.Zpráva o kontrole a plnění usnesení zastupitelstva
<br> 5.Zpráva o finančním hospodaření obce
<br> 6.Schválení rozpočtového opatření 3/22
<br> 7.Schválení Zprávy o uplatňování územního plánu Víska u Jevíčka 2018-2022
<br> 8.Projednání nabídek Správy a údržby silnic k výtlukům na účelové cestě k JZD
<br> 9.Projednání návrhu na koupi krbových XXXXX do místního pohostinství
<br> XX.Závěr
<br> Ve Vísce u Jevíčka dne: 26.8.2022

Načteno

edesky.cz/d/5612126

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz