« Najít podobné dokumenty

Obec Vlčetínec - Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 4. 9. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlčetínec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 32. zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec konaného dne 4. 9. 2022 (108.02 kB)
OBEC VLČETÍNEC
<br> Vlčetínec 32,378 42 Nová Včelnice,okres Jindřichův Hradec
<br> IČO: 00666572 Tel.: 384 395 384 e-mail: ou.vlcetinec@tiscali.cz
<br>
<br>
Ve Vlčetínci dne 27.8.2022
<br>
<br>
V souladu s § 103 odst.5) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br>
svolávám
<br>
32.zasedání Zastupitelstva obce Vlčetínec
<br>
na neděli 4.9.2022 od 17,00 hodin <.>
<br>
<br>
Zasedání se koná v místnosti Obecního úřadu Vlčetínec,Vlčetínec 32 <.>
<br>
Program:
<br>
1.Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
2.Schválení programu zasedání
3.Smlouva o prodeji pozemku p.č.915/4 v k.ú.Vlčetínec
4.Smlouva o dílo č.007/2022 na dílo „Chodník před bývalou školou“
5.Žádost o prodej části pozemku p.č.896/1
6.Darovací smlouva na 2 ks pivních setů mezi Mikroregionem
<br> Jindřichohradecko,Jindřichův Hradec a Obcí Vlčetínec
<br> 7.Odměny za přípravu a úklid volební místnosti,roznos hlasovacích a přidat
8.Odměny finančnímu výboru,kontrolnímu výboru a ostatní odměny
9.Rozpočtové opatření
10.Kontrola usnesení
11.Různé
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce i elektronické úřední desce: 27.8.2022
<br> Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/5612108

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlčetínec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz