« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Vyrozumění o školení členů OVK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyrozumění o školení členů OVK
Obecní úřad Velenice
Velenice dne 27.8.2022
<br> Podle ust.§ 15 odst.1 písm.e) zák.č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí o změně
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.o volbách do zastupitelstev obcí“) v
souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstva obce,které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září
2022,tímto
<br> VYROZUMÍVÁM
zapisovatele,předsedu(-y) a místopředsedu(-y) okrskové(-ých) volební komise(-í) našíobce Velenice
<br> o místě a termínu konání školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování
výsledků hlasování,které se uskuteční
<br> dne 12.9.2022 od 15:00 hod.v kulturním domě Crystal,B.Němcové 2942,470 01 Č.Lípa
<br>
Připomínám,že podle ust.§ 18 odst.5 zák.o volbách do zastupitelstev obcí zapisovatel,předseda a
místopředseda okrskové volební komise je povinen zúčastnit se školení k zásadám hlasování a k
systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování <.>
<br> Upozorňuji,že podle ust.§ 62 odst.1 zák.o volbách do do zastupitelstev obcí nárok na vyšší zvláštní
odměnu za výkon funkce nemá člen okrskové volební komise (a to zapisovatel,předseda <,>
místopředseda),který nesplnil povinnost účastnit se školení k zásadám hlasování a k systému
zjišťování a zpracování výsledků hlasování,ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a
místopředseda určen losem v době,kdy již nebylo možné účast na školení zajistit <.>
<br> Podle ust.§ 15 odst.2 zák.o volbách do do zastupitelstev obcí se toto vyrozumění pokládá za
doručené dnem vyvěšení na úřední desce <.>
<br> XXXX XXXXXX
starosta obce Velenice
<br> Na úřední desce vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> ROZDĚLOVNÍK:
- všem zapisovatelům,předsedům a místopředsedům OVK
- k vyvěšení na úřední desce (a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup)
- k založení do volební dokumentace OÚ

Načteno

edesky.cz/d/5612086

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Velenice (Česká Lípa)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
24. 11. 2022
23. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz