« Najít podobné dokumenty

Obec Láz - Návrh závěrečného účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Láz.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZDE
Navrh Zaverecneho ucet obce Laz 2021.odt
Obec Láz,Láz 219,26241 Bohutín,IČ: 00242608
<br>
<br> Návrh Závěrečného účet obce Láz za rok 2021
<br>
<br> Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů
<br>
<br> Údaje o plněnípříjmů a výdajů
<br>
<br>
<br> Příjmy 2021
<br> Třída
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> % SR
<br> % UR
<br>
<br>  
<br>
<br> schválený
<br> po změnách
<br>  
<br>  
<br>
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 9 375 172,79
<br> 8 308 500,00
<br> 9 947 880,00
<br> 112,84
<br> 94,24
<br>
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 625 949,36
<br> 283 000,00
<br> 562 670,00
<br> 221,18
<br> 111,25
<br>
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
<br> 3 600,00
<br> 50 000,00
<br> 4 000,00
<br> 7,20
<br> 90,00
<br>
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> 1 509 705,30
<br> 983 300,00
<br> 1 509 700,00
<br> 153,53
<br> 100,00
<br>
<br> CELKEM PŘÍJMY
<br> 11 514 427,45
<br> 9 624 800,00
<br> 12 024 250,00
<br> 119,63
<br> 95,76
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje 2021
<br> Třída
<br> Skutečnost
<br> Rozpočet
<br> Rozpočet
<br> % SR
<br> %UR
<br>
<br>  
<br>  
<br> schválený
<br> po změnách
<br>  
<br>  
<br>
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> 5 687 972,14
<br> 6 680 000,00
<br> 7 565 940,00
<br> 85,15
<br> 75,18
<br>
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> 1 418 870,83
<br> 1 090 000,00
<br> 1 682 310,00
<br> 130,17
<br> 84,34
<br>
<br> CELKEM VÝDAJE
<br> 7 106 842,97
<br> 7 770 000,00
<br> 9 248 250,00
<br> 91,47
<br> 76,85
<br>
<br>
<br>
<br>  
<br> 2020
<br>
<br> PŘÍJMY
<br> 11 514 427,45
<br>
<br> VÝDAJE
<br> 7 106 842,97
<br>
<br> SALDO
<br> 4 407 584,48
<br>
<br>
<br>
<br> Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC je součástí závěrečného účtu –příloha č.1
<br>
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br>
<br>
<br> Hospodářský výsledek obce z hlavní činnosti činilziskve výši3,625.010,69Kč.Tento výsledek se převádí na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období <.>
<br> Hospodářský výsledek obce z hospodářské činnosti činilztrátuve výši34.631,93 Kč....

Načteno

edesky.cz/d/5611639

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Láz      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz