« Najít podobné dokumenty

Obec Svatoslav (Třebíč) - Zápis z veřejného zasedání ze dne 26.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Svatoslav (Třebíč).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného zasedání ze dne 26.8.2022
Přítomní :
<br> Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.8.2022 v 19:00 hod.Dočekal M <.>,Otoupal T <.>,Dufek M <.>,Cejpek L <.>,Bestvinová B <.>,Mgr.XXXXX XXXXXXX
<br> Neomluveni: X Omluveni: XXXXXXX Z.Počet přítomnýchzó
<br> Program :
<br> Usnesení :
<br> V průběhu konání zastu ' Zapsal : Otoupal T.(_ ' Starosta : Dočekal M <.>
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) & zapisovatele <.>
<br> 2) Projednání RO č.5 <.>
<br> 3) Projednání žádosti obce Benetice na příspěvek na provoz hřbitova <.>
<br> 4) Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou EG.D,á.s <.>
<br> 5) Projednání záměru prodeje části pozemku z důvodu uvedení do souladu evidence a skutečného stavu zjištěného při revizi katastru <.>
<br> 1) ZO určuje ověřovatele zápisu: Dufek M <.>,Cejpek L.zapisovatele Otoupal T.Pro hlasovalo 6 zastupitelů,proti 0,zdrželo se 0
<br> 2) ZO projednalo a vzalo na vědomí RO č.5.Pro hlasovalo 6 zastupitelů,proti 0,zdrželo se O
<br> 3 ZO projednalo a schválilo žádost obce Benetice na příspěvek na provoz hřbitova a schválilo částku 5.000,- Kč.Pro hlasovalo 6 zastupitelů,proti 0,zdrželo se 0
<br> 4) ZO projednalo a schválilo smlouvu Č.:JI-014330080862/001-ADS o zřízení věcného břemene s firmou EG.D,a.s.Pro hlasovalo 6 zastupitelů,proti 0,zdrželo se 0
<br> 5) ZO projednalo a schválilo záměr prodeje části pozemku dle GP 437-45/2022 z důvodu uvedení do souladu evidence a skutečného stavu zjištěného při revizi katastru <.>
<br> p.č.2610/63 o výměře 2 m2 p.č.2610/62 o výměře 12 m2 p.č.2610/67 o výměře 12 m2 p.č.222 o výměře 1 m2
<br> p.č.221 o výměře 1 m2
<br> p.č.220 o výměře 2 m2
<br> Pro hlasovalo 6 zastupitelů,proti 0,zdrželo se O
<br> stva byli výše uvedení zastupitelé přítomni <.>
<br> Ověřovatelé zápisu : D fek M <.>,Cejpek L.aiu/(7 ěw/

Načteno

edesky.cz/d/5611176

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Svatoslav (Třebíč)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz