« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Záměr na směnu pozemku s Lubomírem a Věrou Kučerovými

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr směna 18 8 2022
Obec Semněvice
oznamuje
<br>
na základě povinnosti,vyplývající ze zákona
<br> č.128/2000Sb.(zákon o obcích)
<br>
<br> ZÁMĚR
<br>
Na směnu pozemku s Lubomírem a Věrou Kučerovými:
Obec Semněvice – pozemek p.č.276/8 o výměře 11 m²,ostatní
<br> plocha
<br> XXXXXXX XXXXXX a Věra Kučerová – část pozemku p.č.478 o
<br> výměře 11 m²,ostatní plocha
<br>
v k.ú.Pocinovice u Semněvic dle geometrického plánu
<br> č.100-1122/2022 <.>
<br>
<br>
Občané se mohou k záměru vyjádřit písemně
<br> ve lhůtě 15 dnů od vyvěšení tohoto oznámení <.>
<br>
<br>
<br>.<.>.…………………
starosta obce XXXXX XXXXX
<br>
vyvěšeno dne: XX.X.XXXX sejmuto dne: 1.9.2022
<br> vyvěšeno v el.podobě: 18.8.2022 sejmuto dne: 1.9.2022
<br>
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo odstoupit od záměru <.>

Načteno

edesky.cz/d/5611162

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz