« Najít podobné dokumenty

Obec Stěbořice - Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků k 1.8.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stěbořice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

seznam (1.03 MB)
tabOpava Název okresu Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - rč / IČ OPSUB - název OPSUB - adresa ID vlastnictví Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova) Opava Hradec nad Moravicí Žimrovice OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 27776993010 4 84 476 trvalý travní porost Žimrovice 797006,č.247 43 Opava Hradec nad Moravicí Žimrovice OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 27776993010 4 84 110 ostatní plocha ostatní komunikace Žimrovice 797006,č.248 43 Opava Hradec nad Moravicí Žimrovice OPO Neznámý vlastník adresa neznámá 27776993010 4 84 193 zahrada Žimrovice 797006,č.249 43 Opava Opava Opava-Předměstí OFO Ohralo Jenovefa Německo 363080806 1 2 88 ostatní plocha silnice Opava-Předměstí 711578,č.1601/4 912 Opava Opava Opava-Předměstí OFO Ohralo Jenovefa Německo 363080806 1 2 38 ostatní plocha ostatní komunikace Opava-Předměstí 711578,č.1601/7 912 Opava Opava Opava-Předměstí OFO Ohralo Jenovefa Německo 42819549010 1 2 125 zastavěná plocha a nádvoří Opava-Předměstí 711578,č.1601/5 15908 Opava Opava Opava-Předměstí OFO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XX zastavěná plocha a nádvoří Opava-Předměstí XXXXXX,č.2626/228 2536 Opava Opava Opava-Předměstí OFO XXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXX zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr Opava-Předměstí 711578,č.338/3 2661 Opava Opava Opava-Předměstí OFO XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX X X XX zastavěná plocha a nádvoří Opava-Předměstí XXXXXX,č.2626/228 2536 Opava Opava Opava-Předměstí OFO XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXX zastavěná plocha a nádvoří společný dvůr Opava-Předměstí 711578,č.338/3 2661 Opava Opava Kateřinky u Opavy OFO XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XXXX orná půda Kateřinky u Opavy XXXXXX,č.2054/35 1383 Opava Opava Kateřinky u Opavy OFO XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X X XX vodní plocha koryto vodního toku přirozené nebo upravené Kateřinky u Opavy 71175...
Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovatelných vlastníků k 1.8.2022 (458.43 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ OSTRAVA
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ OPAVA <,>
PRASKOVA 194/11,746 55 OPAVA
<br> 10569/OOP/2022-OOPM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/OOP/10124/2022-OOPM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 124
<br> E-MAIL: Petra.Blazejova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: c4nfs5n
<br> Obec Stěbořice
28
74751 Stěbořice
<br> DATUM: 25.8.2022
<br> Žádost o vyvěšení aktualizovaného seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků
<br> S odvoláním na povinnost stanovenou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
ustanovením § 65 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon,v platném znění <,>
Vám v příloze předáváme v elektronické formě aktualizované údaje o nemovitých věcech
uvedených v ustanovení § 64 odst.2 téhož zákona,ke zveřejnění na úřední desce Vaší obce
a k Vašemu dalšímu využití <.>
<br> Aktualizované přehledy Vám budou zasílány stejnou formou vždy bezprostředně po jejich obdržení
z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního <.>
<br> Děkujeme za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.Bc.XXXXXXXXX XXXXX
ředitel odboru Odloučené pracoviště Opava
<br> Příloha:
- Aktualizovaný seznam nedostatečných identifikovaných vlastníků k 1.8.2022
<br>
2022-08-26T08:45:40+0200

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stěbořice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz