« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora - Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/233

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměry statutárního města Brna prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo ji přenechat jako výprosu - R8/233
č.j.MMB/043 1591 /2022!Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem
- pozemku p.č.5400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 <,>
- části pozemku p.č.5402 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 16 m2 <,>
- části pozemku p.č.5403 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 21 m2 <,>
- části pozemku p.č.5407/1 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 4 m2 <,>
- části pozemku p.č.5398 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 22 m2 <,>
vše k.ú.Bystrc
<br> u,bvtc
<br> Lokalita - Mečkov (2)
MIrd ‚i‘-i.‘ikt.s‘.v
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Rehořová,Majetkovi odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
tel.542173459,e-mail: ‚ehorova.sona(á‘brno.cz,)
<br> 1‘
<br> J,‘
<br> 1.id.:
<br> 1; <.>
<br> • 3-2
<br> ik Vmrtč.QU21J
<br>
<br> č.j.MMB!043 1591 /2022/Vich
<br> 2.směna pozemku p.Č.496/7,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře
61 m2,v k.ú.Žebětín za pozemek p.Č.587/29,ostatní plocha,ostatní komunikace
o výměře 54 m2,v k.ú.Zebětín
anfbrmace o uvedeném záměru a daLším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
Mgr.Piknová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.256,tel <.>
<br> 542173087,e-mail: piknova.danaeibrno.c:)
<br> 3.pronájem Části pozemku p.Č.988/1 — ostatní plocha o výměře 6 m2 (celková výměra
662 m2) k.ú.Maloměřice
<br> i?83/E\ <.>
t)
<br> S.‘.<.>
<br> • - Dolnopolnĺ
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr.Svancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno...

Načteno

edesky.cz/d/5610551

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz