« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměry obce směnit, darovat, pronajmout majetek R8/233

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamery_obce_R8-233.pdf (PDF 299.35 kB)
č.j.MMB/0431591/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 1
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Majetkový odbor MMB
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění
<br> zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.pronájem
- pozemku p.č.5400 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 <,>
<br> - části pozemku p.č.5402 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 16 m2 <,>
<br> - části pozemku p.č.5403 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 21 m2 <,>
<br> - části pozemku p.č.5407/1 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 4 m2 <,>
<br> - části pozemku p.č.5398 ostatní plocha,neplodná půda o výměře 22 m2 <,>
<br> vše k.ú.Bystrc
<br>
<br>
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz)
<br>
<br> č.j.MMB/0431591/2022/Vich
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 2.směna pozemku p.č.496/7,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře
61 m2,v k.ú.Žebětín za pozemek p.č.587/29,ostatní plocha,ostatní komunikace
<br> o výměře 54 m2,v k.ú.Žebětín
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> Mgr.Piknová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.256,tel <.>
<br> 542173087,e-mail: piknova.dana@brno.cz)
<br> 3.pronájem části pozemku p.č.988/1 – ostatní plocha o výměře 6 m2 (celková výměra
662 m2) k.ú.Maloměřice
<br>
<br>
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
<br> JUDr.Švancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208 <,>
<br> tel.542173078,e-mail: sv...

Načteno

edesky.cz/d/5610548

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz