« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Výzva k podání žádostí o dotace - PROGRAM: Podpora sportovních odvětví pro rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Program_vyzva_PSO_2023_RMB.pdf
PROGRAM: Podpora sportovních odvětví pro rok 2023
Výzva k podání žádostí o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města Brna
<br> Finanční prostředky v rozpočtu schváleny: Zastupitelstvem města Brna
Datum schválení: do 12/2022
Objem finančních prostředků: 2 900 000 Kč
Maximální výše dotace na jeden projekt: 700 000 Kč
Minimální výše dotace na jeden projekt: 100 000 Kč
Lhůta pro podání žádosti: průběžně od 1.1.2023 <,>
<br> nejpozději však do 31.10.2023
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 3 x ročně v průběhu roku 2023
Projekt musí být realizován v době od 1.1.2023 do 31.12.2023
<br>
V případě,že nebudou žádné finanční prostředky na tento program v rozpočtu města Brna na rok
2023 schváleny,bude program bez náhrady zrušen <.>
<br> Na žádosti a přílohy podané mimo termín stanovený touto výzvou nebude brán zřetel <.>
<br> Účel programu:
Podpora brněnských sportovních klubů účastnících se oficiálních soutěží vypisovaných evropskou
a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v seniorské kategorii (tzn.kategorii dospělých
sportovců,nikoliv veteránské kategorie) <.>
<br> Důvody podpory stanoveného účelu:
Podpora sportovních odvětví ve městě Brně.Podpora sportovních klubů,které se probojovaly
do evropských či světových pohárových soutěží v kolektivních sportech v roce 2023.Podpora
spolufinancování účasti v evropských či světových pohárových soutěžích.Cílem je též v souladu
se zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a zákonem 115/2001 Sb.<,>
o podpoře sportu ve znění pozdějších předpisů zabezpečit finanční podporu sportu <.>
<br> Okruh způsobilých žadatelů:
Právnické osoby se sídlem nebo působností na území města Brna,jež se na základě svého
umístění či jiné skutečnosti kvalifikovaly do oficiálních evropských či světových soutěží v roce 2023
vypisovaných evropskou a světovou sportovní federací v kolektivních sportech v seniorské kategorii
(tzn.kategorii dospělých sportovců,nikoliv veteránské kategorie) ve sportovních odvětvích:
fotbal – že...

Načteno

edesky.cz/d/5610326

Meta

Pronájem   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz