« Najít podobné dokumenty

Obec Víska u Jevíčka - Oznámení o svolání prvního zasedání OVK Stáhnout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Víska u Jevíčka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Oznémeni o svoléni prvm’ho zasedéni okrskové volean’ komise pro
volby do zastupitelstva obce viska u Jeviéka konané ve dnech 23.a
24.zéfi 2022
<br> V
<br> V souladu s ustanovem’m § 15 odst.1 pism.e) a od'st 2 zékona é <.>
491/2001 Sb <.>,0 volbéch do zastupitelstev obci a o zméné néktery'lch
zékonfi,ve znénl’ pozdéjéich pFedpisfl <,>
svolévém
prvni zasedéni okrskové volebni komise
pro volby do zastupitelstva obce Viska u Jeviéka <,>
a to tak,ie:
<br> ve volebm’m okrsku 6.1 se sidlem VI’ska u Jeviéka 3 se toto uskuteém’
dne 28.8.2022 od 18:15 hodin <.>
<br> Je nezbytné,aby zéstupce delegovam'l,nebo jmenovany’l do OVK se na
toto zasedém’ dostavil s platnY/m prfikazem totoinosti a to za L’JEelem
prokézéni jeho totoinosti.'
<br> Ve Visce u Jeviéka 24.8.2022
<br> mac
/Wm ymwm
/’ '9' J”?! 3.:
<br> /
<br> Podpis starostky.<.>.<.>./.<.> :[.424.!.:.<.>.<.> 6 <.>

Načteno

edesky.cz/d/5609912

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Víska u Jevíčka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz