« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbičany (Kladno) - Oznámení o době a konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbičany (Kladno).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o době a konání voleb (147.42 kB)
OZNÁMENÍ O DOBĚ A KONÁNÍ VOLEB
<br> V souladu s ustanovením & 29 zákona č.49112001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,oznamuji:
<br> Volby do Zastupitelstva obce Vrbičany se uskuteční:
<br> v pátek dne 23.září 2022 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu dne 24.září 2022 od 8,00 hodin do 14,00 hodin <.>
<br> Místem konání voleb je volebni místnost v zasedací místnosti obecního úřadu se sídlem Vrbičany čp.76 <.>
<br> Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost & státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občané jsou oprávněni volit na území Ceské republiky <.>
<br> Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti <.>
<br> Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky,popřípadě státní občanství státu,jehož občanéjsou oprávněni volit na území České republiky.Totožnost a státní občanství prokáže volič Občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky,jde-li o cizince,průkazem O povolení k pobytu <.>
<br> Ve Vrbičanech 26.8.2022
<br> Otroci-n nel _! XXXX XXXXXXXXXX Vfb'Č starostka obce válců:?

Načteno

edesky.cz/d/5608426


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbičany (Kladno)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz