« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Město - Pozvánka na 1.zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Obce Horní Město a…

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Město.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánky OVK[1].doc [0,03 MB]
Obecní úřad Horní Město,okr.Bruntál
Horní Město čp.97,793 44 Horní Město
<br> __________________________________________________________________________
<br> V Horním Městě 25.08.2022
P o z v á n k a
<br> na 1.zasedání členů okrskových volebních komisí
<br> Vážená paní,vážený pane <,>
<br> V souladu s ust.§ 14c,odst.1 písm.d) zákona č.247/1995 Sb.o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách“) a v souvislosti s přípravou konání voleb do zastupitelstev obcí v souladu s § 15 odst.1 písm.e) zákona č.491/2001 Sb.o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zákon“),které se uskuteční ve dnech 23.a 24.září 2022,oznamuji delegovaným a jmenovaným členům okrskových volebních komisí,že
<br> SVOLÁVÁM
<br> 1.zasedání okrskových volebních komisí <,>
které se uskuteční v úterý 30.srpna 2022 v 16,00 hodin na Obecním úřadě v Horním Městě v kanceláři starostky obce <.>
<br> Po zahájení prvního zasedání okrskové volební komise (dále jen „OVK“)složíte zákonným způsobem slib člena okrskové volební komise,čímž Vám vznikne členství v této komisi <.>
Následně okrsková volební komise na svém prvním zasedání losem určí ze svých členů předsedu a místopředsedu.Losování bude řídit zapisovatel <.>
Povinností člena OVK je zúčastnit se 1.zasedání OVK.Nedostavíte-li se na první zasedání OVK bez omluvy,bude povolán náhradník.Případnou omluvu ze zasedání,prosím,sdělte neprodleně na tel.č.554281002 nebo 554230127 <.>
Současně Vás zveme na odborné školení ČSÚ k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,které se uskuteční v pátek 9.září 2022 od 09:00 hodin v kinosále Střediska volného času na Okružní ulici č.10,Rýmařov <.>
Odborné školení ČSÚ je povinné pro zapisovatele,předsedu a místopředsedu OVK.Ostatní členové se školení mohou zúčastnit dobrovolně <.>
<br> Mgr.XXXXX H o l e š o v á
<br> starostka obce
<br> Rozdělovník:
· všem členům OVK
<br> · k ...

Načteno

edesky.cz/d/5607572


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Město      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz