« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Komín - Záměr SMB, MČ Brno - Komín - pronájem pozemku p.č. 2743 v k.ú. Komín

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Komín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zamer_pronajmu_p_c_2743.pdf (PDF 297.07 kB)
Odbor kanceláře tajemníka Úřadu městské části města Brna,Brno-Komín
<br> Vavřinecká 15,624 00 Brno
<br>
<br> sp.zn.: S-MCBKOM 03328/2022/2 V Brně dne 25.08.2022
<br>
<br>
Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce
<br> smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme záměr statutárního města Brna,městské části
<br> Brno-Komín
<br>
p r o n a j m o u t
<br> 1) pozemek p.č.2743,zahrada,o výměře 160 m2
<br>
<br>
<br> Výlučným vlastníkem výše uvedeného pozemku je statutární město Brno,přičemž pozemek
<br> byl v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna č.20/2001,kterou
<br> se vydává Statut města Brna,ve znění pozdějších vyhlášek,svěřen městské části Brno-Komín
<br> do správy,a to s dispozičním právem jejich pronájmu.Pozemek je využíván jako jediný
<br> přístup k pozemkům ve vlastnictví třetí osoby <.>
<br>
<br>
Bližší informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám
<br> poskytne Mgr.Minster,vedoucí Odboru kanceláře tajemníka Úřadu městské části města Brna <,>
<br> Brno-Komín,Vavřinecká 15,624 00 Brno,tel.541 428 168,e-mail: minster@komin.brno.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br> …………………………………
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXX
<br> starostka MČ Brno-Komín
<br>
<br> Zveřejněno:
<br>
<br> Sňato:
<br>
2022-08-25T12:12:10+0200
Mgr.XXXXXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/5607290

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Komín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz